Adam Puslojić, jeden z najbardziej wyrazistych serbskich poetów, urodzony w 1943 r., szkołę średnią ukończył w Negotinie, dyplom uzyskał na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Belgradzkiego w 1967 r. Zadebiutował jako poeta i tłumacz poezji rumuńskiej w 1964 w belgradzkim piśmie „Vidici“ (Widoki). Były to jego pierwsze przekłady wierszy Nikity Stanescu, którego systematycznie przez lata tłumaczył podobnie jak innych wybitnych rumuńskich poetów. Pierwszy tomik własnych wierszy „Postoji zemlja“ (Istnieje ziemia) opublikował w 1967 r. Następne tomiki ukazywały się co rok, co dwa. W sumie uzbierało się ich ponad trzydzieści. Poza tym opublikował około 70 tomów przekładów z języka rumuńskiego i rosyjskiego. Adam Puslojić jest członkiem Stowarzyszenia Literatów Serbii oraz Stowarzyszenia Serbskich Tłumaczy Literatury od 1969 roku, jak też Serbskiego PEN Clubu. Jest członkiem honorowym Akademii Rumuńskiej od 1995, laureatem licznych nagród literackich i przekładowych serbskich, rumuńskich, włoskich, niemieckich i macedońskich, m. in.: Nagrody im.Vuka Karadžicia“ za dzieło życia i Wyróżnienia za trwały wkład w serbską kulturę, Nagrody im. Milana Rakicia, Nagrody Wydawnictwa „Nolit“, Nagrody im. Miloša N. Djuricia, Nagrody Nikoli Tesli. Jest też laureatem prestiżowego Pierścienia Despoty Stefana, Złotego Orfeusza, Korony Księcia Lazara, Dyplomu Moravy, Złotej Kołatki, nagród rumuńskich im. Mihaia Eminescu, im. Luciana Blagi, im. Tudora Argheziego, im. Nikity Stanescu oraz nagrody macedońskiej Berło Poetyckie. Jest również honorowym obywatelem kilku miast serbskich, rumuńskich i stolicy macedońskiej Skopia. Poza tym jest doktorem honoris causa uniwersytetów w Oradei, w Arad, w Satu Mare, w Baia Mare (Rumunia). W Niemczech odznaczony został medalem Nikoli Tesli, a we Włoszech medalem Wergiliusza. Jego wiersze w przekładach publikowane były w Rumunii, we Włoszech, w Macedonii, Francji, Rosji, w Niemczech, Bułgarii na Węgrzech, w Malezji, Białorusi i Mołdawii. Reprezentowany jest w licznych antologiach serbskich i w zagranicznych antologiach poezji serbskiej, m. in w Antologii poezji serbskiej XX wieku Grzegorza Łatuszyńskiego: Wszystkie chwile są tu i nic być nie przestaje, wydanej w 2008 roku nakładem Oficyny Wydawniczej „Agawa“. Przez lata aktywnie działał w kolejnych zarządach Stowarzyszenia Pisarzy, a także pełnił funkcje kierownicze w radach i dyrekcjach belgradzkiego Międzynarodowego Festiwalu Literackiego „Oktobarski Susreti Pisaca“.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com