OK Ant CHORW

Oficyna Wydawnicza Agawa
ISBN 978 83-85571-60-5
Seria: Biblioteka Poetycka
Poezje
Okładka miękka, barwna, foliowana
Format 145 x 205 mm
Str. 990 Cena detaliczna 79,00 zł.

Z Kwartalnika Literackiego "Wyspa"

Antologia poezji chorwackiej „W skwarze słońca, w chłodzie nocy” to autentyczne opus magnum Grzegorza Łatuszyńskiego, tłumacza i eseisty. Żeby jednak uświadomić ogrom tej, zawierającej wiersze ponad stu trzydziestu autorów antologii, jej znaczenie, ale także wielkość wykonanej przez Łatuszyńskiego pracy, trzeba przypomnieć, że ledwo rok temu wydał on antologię poezji czarnogórskiej „Słowa, które nie śpią”, zaś dwa lata temu dwutomową antologię poezji serbskiej „Wszystkie chwile są tu i nic być nie przestaje”. Mało tego, w ostatnich latach spod jego translatorskiej ręki wyszły wybory wierszy Serba Stevana Raičkovića „Otwieranie ciszy” oraz Bośniaka Abdulaha Sidrana „Gość z innego świata” (o przekładach z języka czeskiego, słowackiego, rosyjskiego wspominam już tylko gwoli ścisłości).

Łatuszyński literaturę krajów byłej Jugosławii zna jak mało kto, nie tylko literaturę, także historię, obyczajowość, mentalność, o czym świadczą najlepiej dwie jego książki eseistyczne „Bałkańskie przekleństwo” " o rozpadzie Jugosławii oraz „W świecie wyklętych” " o literaturze serbskiej i chorwackiej. O jego talencie translatorskim, ale także inwencji twórczej, słuchu poetyckim i poczuciu humoru niech świadczą przekłady trzech wierszy: „Chorwacji, miłości mojej” Zlatko Tomićića, „Ballady z przedmieścia” Dobrišy Cesarića i „Ponurych czasów” Ivana Gorana Kovačića, albowiem dokonując spolszczenia tych trzech skądinąd znakomitych utworów, Łatuszyński w dyskretny sposób wykorzystał poetykę " odpowiednio " Mickiewicza, Gałczyńskiego oraz Iwaszkiewicza. Kto nie wierzy, niech sprawdzi, niech sięgnie po tę książkę i przeżyje przygodę z poezją chorwacką na własną rękę.

Janusz Drzewucki

Z "Rzeczpospolitej"

Księga, którą jest antologia poezji chorwackiej XX wieku autorstwa Grzegorza Łatuszyńskiego, zawiera przekłady wierszy 133 poetów i choćby dlatego jest przeznaczona na długie godziny lektury, przerywanej epifaniami. Bo choć nie jestem z wykształcenia slawistą, a w Chorwacji nigdy nie byłem, to lekturę wierszy poetów chorwackich przerywałem wielokrotnie, tylko po to chyba, by popatrzeć na drzewa za oknem, na zachmurzone niebo, by okiełznać w sobie tęsknotę za bezustannym przeżywaniem radości. Czynności te były wykonywane bezwiednie, po dotknięciu słowem. Zastanawiam się więc, jak musi się czuć osoba, która Chorwację zna, czuje jej zapach i rytm, a teraz ma możność obcowania z poezją podaną w takiej ilości i skrzącą się tyloma kolorami. Czy można porównać to do efektu wypicia duszkiem szklanki 70% rakiji na chorwackiej plaży, w pełnym skwarze słońca? Niewyobrażalne? Książka nosi tytuł W skwarze słońca, w chłodzie nocy, liczy 990 stron.

Nadeszła wiosna. Otwieram więc książkę i słyszę głos Sonji Manojlović: Przyjacielu, nie zrozumieliśmy się/ mówisz z serdeczną łagodnością/ - pragnę ciszy, pragnę trudnego, chmurnego dojrzewania/ pragnę momentalnego szczęścia. Ja również pragnę szczęścia, wydaje mi się, że doświadczam go czytając wiersze Manojlović. Całość uzupełniam notą biograficzną na końcu antologii, wiem już, że Sonja swój pierwszy zbiór poezji wydała w wieku 18 lat, kiedy jeszcze była w liceum. Tytuł tomiku: Tak przemija ciało...

Wojciech Chmielewski

 O autorze

Grzegorz Łatuszyński, autor dwutomowej antologii poezji serbskiej XX wieku pt. Wszystkie chwile są tu i nic być nie przestaje, poeta, prozaik, krytyk, tłumacz i dziennikarz, urodzony w Zdzięciole k. Nowogródka, maturę uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, dyplom magistra filologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował równolegle filologię polską i słowiańską w zakresie bohemistyki. Przez rok był słuchaczem Podyplomowego Studium Wiedzy Filmowej w Warszawie, prowadzonego przez prof. Aleksandra Jackiewicza. Slawistyczne studia podyplomowe odbył na wydziałach filologicznych Uniwersytetów Zagrzebskiego i Belgradzkiego w latach 1959-1963.
Przez trzy lata był lektorem języka polskiego na Uniwersytecie Belgradzkim, a także korespondentem „Życia Warszawy” z Belgradu, potem pracownikiem dyplomatycznym Ambasady Polskiej w Belgradzie. Łącznie w byłej Jugosławii spędził dziesięć lat. Po powrocie do kraju pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki – Naczelnym Zarządzie Kinematografii, był redaktorem Wydawnictwa PWN, redaktorem Zespołu Filmowego „Tor”, sekretarzem redakcji miesięcznika filmowego „Studio”. Od 1975 roku utrzymuje się wyłącznie z pracy twórczej, literackiej i dziennikarskiej. Współpracuje z prasą codzienną i periodyczną.
Jest członkiem stowarzyszeń twórczych: ZAIKS-u od 1971, Związku Literatów Polskich od 1973, a następnie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 1996-1999 był sekretarzem Zarządu Głównego, w latach 2005-2008 skarbnikiem, od kwietnia 2008 do czerwca 2011 prezesem, po czym do listopada 2014 wicepre­zesem, a w obecnej kadencji jest członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego SPP. Członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jest od 1975, a Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich od 1983 roku.
W 1989 roku otrzymał doroczne Wyróżnienie Funduszu Literatury MKiS za przekład Drzwi żywota Mirka Kovača i w tymże roku odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. Nagrodę dziennikarską przyznawaną przez Polish Promotion Corporation – „Złote Pióro” uzyskał w 1994 roku. Wszech­słowiańskie Stowarzyszenie Literackie w 2009 roku wrę­czyło mu „Wysokie Międzynarodowe Wyróżnienie. im. Fiodora Dosto­jewskiego za całokształt twórczości i niemie­rzalny wkład w zbli­żanie literatury serbskiej i polskiej poprzez przygotowanie Antologii poezji serbskiej w Polsce wraz z przekładem wierszy.”
W 2010 roku Fundacja im. Zdravka Gojkovicia z Belgradu przyznała mu Dyplom za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, a Klub Literacki im. Branka Ćopicia Dyplom za Antologię poezji serbskiej XX wieku w języku polskim.
W 2010 roku otrzymał prestiżową nagrodę Macierzy Chor­wackiej im. Ljudevita Jonke "za wyjątkowe osiągnięcia w propagowaniu chorwackiego języka i literatury w świecie w latach 2008 i 2009", w tym za wybór i przekład na język polski poezji Slavka Mihalicia pt. Okna szaleństwa, wydany przez Oficynę Wydawniczą "Agawa". W 2011 roku jego Anto­logia poezji chorwackiej – W skwarze słońca, w chłodzie nocy uzyskała nominację do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. W tymże 2011 roku otrzymał Honorowe Człon­kostwo Stowarzyszenia Literatów Serbii.
W roku 2014 Ambasador Republiki Serbii w Warszawie wręczył mu "AKT PODZIĘKOWANIA za wieloletnią pracę i twórczość promującą Serbię, jej wartości historyczne, kulturowe i artystyczne, a w szczególności za przekłady najwybitniejszych dzieł serbskiej prozy i poezji na język polski."
Wydał:
Układ słoneczny – powieść, Warszawa 1979,
Fascynacja – opowiadania, Warszawa 1984,
Bałkańskie przekleństwo – rzecz o rozpadzie Jugosławii, Warszawa 1997,
W świecie wyklętych – eseje o literaturze serbskiej i chorwackiej, Warszawa 1997,
Twoja chwila – poezje, Warszawa 2012,
Własna drogą – poezje, Warszawa 2013,
Život u pjesmi (Życie w wierszu) – poezje, Podgorica 2013,
Na progu – poezje, Warszawa 2014,
O serbskiej poezji XX wieku i współczesnej - teksty krytycznoliterackie, Warszawa 2015
Ten żar nie wygasa – poezje, Warszawa 2015.
W 2008 roku wydał w pełni autorską dwutomową Antologię poezji serbskiej XX wieku – Wszystkie chwile są tu i nic być nie przestaje – we własnym wyborze i przekładach, opatrzoną obszernym posłowiem, a także notami biogra­ficznymi 155 poetów prezentowanych na 1124 stronach tego dzieła.
W 2009 ukazała się jego autorska Antologia poezji czarnogórskiej XX wieku – Słowa, które nie śpią – opatrzona wstępem, a także nota­mi biograficznymi 46 poetów prezentowanych na 270 stro­nach.
W 2010 powstała Antologia poezji chorwackiej XX wieku – W skwarze słońca, w chłodzie nocy – (autorski wybór i przekład wierszy), opatrzona wstępem oraz notami biograficznymi 133 poetów prezentowanych na 990 stronach tego dzieła.
W 2012 wydał w Nowym Sadzie w ramach tamtejszych publikacji festiwalowych Stowarzyszenia Literatów Wojwo­diny 208 stronicową Antologię współczesnej poezji polskiej – Żyjemy na słowach (Живимо на ре­чима – Антологија савремене пољске поезије, Novi Sad 2012) – we własnym wyborze i przekładach wierszy na język serbski, opatrzoną posłowiem Wojciecha Kaliszewskiego.
Jego wiersze i opowiadania tłumaczone były na serbski, chorwacki, czarnogórski, węgierski i albański.
Tłumaczy z serbskiego, chorwackiego, bośniackiego, mace­dońskiego, słoweńskiego, czeskiego, słowackiego, ro­syjskiego oraz na serbski, chorwacki i czarno­górski.

Przełożył na język polski m. in.:
Więzień zodiaku Jana Weissa – powieść (z czeskiego), 1962;
Wołanie o pomoc Jana Weissa – powieść (z cz.), 1963;
Skok w ciemność Rudolfa Vetiški – powieść (z cz.), 1969;
Uciekinierzy i zwycięzcy Vojty Erbana – powieść (z cz.), 1970;
Mahomet I. Hrabka i K Petráčka – monografia (z cz.), 1971;
Dziewiąty cud na wschodzie Andjelka Vuleticia, powieść (z chorwackiego) – 1972;
Spadochrony na drzewach Napoleona Rydzewskiego – powieść (z rosyjskiego), 1973;
Spór o życie Donata Šajnera – powieść (z cz.), 1974;
Trzy rzeki Vladislava Vančury – powieść (z cz.), 1975;
Ja, Danilo Derviša Sušicia – powieść (z bośn.), 1974;
Postawiony na baczność Derviša Sušicia – powieść (z bośn.), 1974;
Piąta pora roku Branka Šömena – powieść (ze słoweńskiego), 1977;
Kapitanowie z szalonej rzeki Bohuslava Chňoupka – reportaże (ze słowackiego), 1980;
Wędrówki Miloša Crnjanskiego – powieść, wstęp i przekład (z serb.), 1981, 2009;
Pielgrzymka Arsenjego Njegovana Borislava Pekicia – powieść (z serb.), 1985;
Drzwi żywota Mirka Kovača – powieść, wstęp i przekład (z chorw.), 1988;
Żarliwość i gwałt Andjelka Vuleticia (z Marylą Siwkowską) – powieść (z chorw.), 1994;
Dusze na kiju klonowym Andjelka Vuleticia – wybór poezji, przekład i posłowie (z chorw.), 1999;
Kiedy kwitnie zło Filipa Davida i Mirka Kovača (z Marylą Siwkowską) – korespondencja (z serb. i chorw.), 2001;
Strzała w popiele Mile Stojicia, wybór poezji, przekład i posłowie (z chorw.), 2002;
Via Vienna Mile Stojicia, eseje (z chorw.), 2005;
Okna szaleństwa Slavka Mihalicia – wybór poezji, przekład i posłowie (z chorw.), 2006;
Czarne pomarańcze Veselka Koromana – wybór poezji, przekład i posłowie (z chorw.), 2007;
Sarajewska noc Ivana Kordicia – wybór poezji, przekład i posłowie (z chorw.), 2008;
Szaleństwo samotności Sonji Manojlović – wybór poezji, przekład i posłowie (z chorw.), 2008;
Gwiazdy na wezgłowiu Jovicy Djurdjicia – wiersze (z serb.) 2009;
Otwieranie ciszy Stevana Raičkovicia – wybór poezji, przekład i posłowie (z serb.), 2009;
Gość z innego świata Abdulaha Sidrana – wybór poezji, przekład i posłowie (z bośn.) 2009.
Źródło żywego słowa Vaska Popy – wybór poezji, przekład i posłowie (z serb.), 2011.
Kiša i vlati / Deszcz i źdźbła Jovicy Djurdjicia – wybór poezji (z serb.), 2012.
Poezje Miloša Crnjanskiego – wybór poezji, przekład i posłowie (z serb.), 2012.
Szczeliny czasu Jovana Zivlaka – wybór poezji, przekład i posłowie (z serb.), 2012.
Cisza w kamieniu Nikoli Vujčicia – wybór poezji, przekład i posłowie (z serb.), 2013.
Poezje Desanki Maksimović – wybór poezji, przekład i posłowie (z serb.), 2013.
Życie ze snu utkane Adama Puslojicia– wybór poezji, przekład i posłowie (z serb.), 2014.
Wilczyca Ranka R, Radovicia – poemat, wydanie dwujęzyczne, przekład (z serb.), 2015.

Przełożył na język chorwacki i serbski
szereg wierszy współczesnych polskich poetów, m.in.: Zbigniewa Bieńkow­skiego, Julii Hartwig, Krzysztofa Karaska, Adriany Szymańskiej, Ryszarda Krynickiego, Ewy Lipskiej, Mariana Grześczaka, Tadeusza Śliwiaka, Jana Góreca-Rosińskiego, Eugeniusza Kasjanowi­cza, Macieja Cisło, Piotra Matywiec­kiego, Janusza Drzewuckiego, Jana Sochonia, Anny Janko, Jarosława Mikołajewskiego, Krystyny Lenkowskiej, Aleksandra Rybczyńskiego, Wojciecha Wencla, Leszka Długosza, Alicji Patey-Grabowskiej, Wojciecha Banacha, Marty Berowskiej, Szymona Babuchowskiego, Romana Misiewicza, Tadeusza Zachary i innych.
W 1990 roku wysoko ceniony ogólnojugosłowiański dwutygodnik literacki „Odjek”, wychodzący w Sarajewie pod redakcją wybitnego chorwackiego poety Mile Stojicia, w numerze 15/16 opublikował specjalny dodatek pt. Sedam poljskih pjesnika (Siedmiu polskich poetów), który prezen­tował 45 wierszy przełożonych przez Grzegorza Łatuszyń­skiego na język chorwacki.
Momčilo Jokić niektóre wiersze przełożone przez Łatu­szyńskiego włączył do swojej antologii Pet vekova poljske poezije (Pięć wieków polskiej poezji), wydanej w 1991, a Tomica Bajsić do antologii poezji o wojnie, repre­sjach i znie­woleniu pt. Urezi (Wcięcia), wydanej w Zagrzebiu w 2010 roku.
W roku 2012 w Nowym Sadzie ukazała się wspomniana wyżej Antologia współczesnej poezji polskiej Живимо на ре­чима, która prezentuje wiersze dwunastu polskich poetów w przekładach Grzegorza Łatuszyńskiego na język serbski.
W roku 2013 w Podgoricy ukazał się wybór poezji Grzegorza Łatuszyńskiego p.t. Život u pjesmi, do którego większość wierszy na język czarnogórski przełożył sam Autor.
Poza tym wiersze polskich poetów w przekładach Grzegorza Łatuszyńskiego ukazywały się w różnych latach w „Književnych novinach”, „Književnej reči”, „Književnosti” oraz w mie­sięcznikach „Polja”, „Letopis Matice srpske” i „Zlatna gre­da”, „Quest”, „Lučindan”, a także w „Forum”, „Hrvat­skim slovie”, „Poeziji” i in­nych pismach serb­skich, chorwac­kich, bośniackich i czarno­górskich.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com