Bogumił Witalis Andrzejewski urodził się 1 lutego 1922 roku w Poznaniu, gdzie uczęszczał do gimnazjum im. Bergera. W latach 1937-1939 był uczniem w gimnazjum, a potem liceum im. Oswalda Balzera w Zakopanem, a w roku 1940 uciekł spod okupacji niemieckiej i w roku 1941 dotarł do Palestyny, gdzie wstąpił do wojska polskiego i był ranny w czasie oblężenia twierdzy Tobruk. W 1947 ukończył anglistykę w Oksfordzie, a w latach 1948-1949 studiował językoznawstwo oraz język arabski w SOAS (School of Oriental and African Studies, University of London) i rozpoczął badania nad językiem somalijskim, które potem, w latach 1950-1951, prowadził na terenie byłej Somalii brytyjskiej i włoskiej. W latach 1952-1982 wykładał języki, a także literatury kuszyckie w SOAS, przechodząc od stopnia wykładowcy przez "readership" (docenturę) do stopnia profesora zwyczajnego. W 1982 przeszedł na przedwczesną emeryturę, aby poświęcić się wyłącznie pracy naukowej. W latach 1957-1975 przeprowadził dłuższe badania nad językami i literaturami kuszyckimi w Etiopii, Kenii i Somalii, potem współpracował z Somalijską Akademią Nauk i Sztuk w Mogadiszu i Szwedzką Agencją dla Współpracy Naukowej z Krajami Rozwijającymi się. Opublikował liczne prace w dziedzinie językoznawstwa kuszyckiego, używając inicjałów swych imion, 'B. W. ', zamiast imienia 'Bogumił' przed swoim nazwiskiem. W dziedzinie literatury opublikował szereg prac krytycznych, wśród których znajdują się następujące tytuły: Allusive Diction in Galla Hymns in Praise of Sheikh Hussein of Bale, 'African Language Studies', XIII (1972); The Veneration of Sufi Saints and Its Impact on the Oral Literature of the Somali People and Their Literature in Arabic, 'African Language Studies', XV (1974); Reflections on Oral Literature in Africa, 'African Languages/Langues Africaines', I (1975) [wspólnie z Gordonem Innesem] oraz A Survey of Cushitic Literatures, 1940-1975, 'Ethiopianist Notes', 2, 1 (1978). Przełożył z języka somalijskiego sztukę teatralną Hassana Sheikha Mumina Shabeelnaagood - Leopard among the Women (Londyn 1974) i powieść Faaraxa M. J. Cawla Aqoondarro waa u nacab jacayl - Ignorance is the Enemy of Love (Londyn 1982 i 1984). Wspólnie z I. M. Lewisem wydał antologię poezji w języku somalijskim i arabskim wraz z przekładami angielskimi, Somali Poetry - An Introduction (Oxford 1964). Od roku 1942 publikował poematy w języku polskim, a w roku 1970 otrzymał nagrodę 'Wiadomości' w Londynie.

Andrzejewski był współtwórcą pisowni somalijskiej, opartej na skrypcie łacińskim. Uczony włoski ocenił ją jako najlepszą ortografię ze stworzonych w tym stuleciu. Somalia uhonorowała Andrzejewskiego orderem Gwiazdy Somalijskiej w stopniu komandorskim.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com