ISBN 978-83-85571-83-4
Seria: Biblioteka Poetycka
Poezje
Okładka miękka, barwna, foliowana
Format S6 (125 x 195 mm)
Str. 96
Cena detaliczna: 22 zł


Jeśli poezja, mając za nic wszelkie konwenanse, odrzuca mody, trendy, szkoły, ostentacyjnie pomija dorobek epok całych, a nawiązuje wprost do tego, co zostało napisane przed wiekami (i przetrwało!), to albo mamy do czynienia z przemyślaną, „naturszczykową” kreacją, albo z prawdziwą sztuką. Jeżeli wiersze te odwołują się do najprostszych emocji i uczuć, to albo ich celem jest „niewyrobiony” czytelnik, albo w szczerości swojej i spontaniczności przekraczają wszystkie granice. Jeśli autor tych utworów odnajduje najczystszą poezję w przejawach życia zgoła nie poetyckich, to jest artystą z Bożej Łaski. I tutaj już nie ma żadnego albo-albo.
Cezary Maciej Dąbrowski jest takim artystą.
Krzysztof Masłoń

„64 wiersze tworzą drugi tomik poetycki autora, który z impetem tsunami wtargnął przed rokiem w krajowe piś- miennictwo. Zróżnicowane tematycznie i formalnie potwier- dzają nieprzeciętny zmysł rymotwórczy autora…”
Tomasz Zbigniew Zapert
(„Magazyn Literacki KSIĄŻKI” 7/2015)

„Czytelnik jego utworów może poczuć się obezwładniony poważnym, deklaratywnym podejściem poety do zagadnień współczesnego świata – dalekim jednak od języka publi-cystyki. (…) W twórczości Dąbrowskiego muzyka i poezja przeplatają się w sposób, rzec można, oczywisty. Jednak nie sama forma decyduje o wartości jego utworów. Ważny jest kontekst, w którym najzupełniej osobiste przeżycia autora zyskują szerszy wymiar ogólnej refleksji nad fenomenem przemijania.”
Janusz R. Kowalczyk
(„Culture.pl” 9/2015)

 O autorze

 

Cezary Maciej Dąbrowski (ur. 9 marca 1968 r.) - poeta, pianista, kompozytor; renomowany perkusista – absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, zdobywca nagrody głównej w Konkursie Muzyki XX Wieku Dla Młodych Wykonawców (1992) – który w przeszłości współpracował ze znakomitymi polskimi orkiestrami oraz jako solista koncertował m. in. na Międzynarodowym Festiwalu „Warszawska Jesień”. 
Muzyk wszechstronny wykonujący różnego rodzaju muzykę: współczesną, klasyczną, jazzową, rockową oraz muzykę improwizowaną.
W 2014 roku miał miejsce udany debiut poetycki – tom wierszy „Wiersze sercem pisane” zyskał uznanie czytelników oraz krytyki, czego przejawem była recenzja na łamach „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” (9/ 2014). W marcu 2015 roku ukazała się autorska płyta Cezarego Macieja Dąbrowskiego – „Zaplątany w Twoje włosy”, zawierająca deklamacje wybranych wierszy oraz miniatury fortepianowe w wykonaniu autora. Premiera drugiego tomu poezji zatytułowanego „Brudnopis” miała miejsce w maju 2015 roku; wartość tego tomu potwierdza znakomita recenzja na łamach „Magazynu  Literackiego KSIĄŻKI” (7/2015). Cezary Dąbrowski prezentuje swoją poetycką i muzyczną twórczość podczas spotkań i recitali autorskich zatytułowanych „Słowo jak muzyka”. W roku 2016, nakładem Oficyny Wydawniczej „Agawa”, poeta wydaje swój trzeci zbiór wierszy – „Ech, żywocie…”, który jest swoistą kontynuacją tomu „Brudnopis”.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com