Jest autorem tomików poezji: „Itako - to ja” (CKiS Siedlce, 1991), „Do Ciebie” (ZLP Poznań, 1992), „Aleksandria”(FKP Siedlce, 1993), „Aleksandria II” (Miniatura Kraków, 1996), „IT’S ME!” (Minerva Press Londyn, 1996-w jęz. ang.), „Polonez siedlecki”(MOK Siedlce, 1997), „Osobne źdźbło” (CKiS Siedlce, 1999), „Każdy kamień” (Lexus Siedlce, 2002-wersja polsko-angielska), „Kim będę?” (Siedlczanie Dzieciom, 2003-wiersze dla dzieci), „Listy do Emily Dickinson” (Wydawnictwo Lubelskie, 2003), „Gwiazdka śniegu” (Lexus Siedlce, 2006-wiersze dla dzieci), „Listy do Emily II” (Lexus Siedlce, 2006), „Listy z Aleksandrii” ( Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Zbuczyn, 2008), „Poezje wybrane” (LSW, Warszawa, 2008).

Eugeniusz Kasjanowicz, ur. 10 czerwca 1954 r. w Siemiatyczach, od 1957 r. mieszka w Siedlcach, ukończył pedagogikę w siedleckiej Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny). Zastępca dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, przez wiele lat pracował jako st. instr. Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach (prezes Klubu Literackiego „Ogród”), organizował znany w kraju Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Człowiek-Dobro-Piękno” oraz szereg konkursów i turniejów poetyckich. Publikował w pismach literackich, m.in.: w „Pracowni” (1995), „Sycynie”(1996), „Magazynie Literackim” (1998), albańskim kwartalniku literackim „JETA E RE” (2002), „ŚLADZIE” (2006), w serbskim piśmie literackim „Zlatna Greda” (2010) oraz w Polskim Radiu (m.in. w audycji pr.I PR „Wszystko jest poezją” - 1994 r.), pr. II PR, Radiu dla Ciebie, Radiu BIS i Telewizji (pr. II TVP, Kurier Województw, TV Puls). Jest autorem tomików poezji: „Itako - to ja” (CKiS Siedlce, 1991), „Do Ciebie” (ZLP Poznań, 1992), „Aleksandria”(FKP Siedlce, 1993), „Aleksandria II” (Miniatura Kraków, 1996), „IT’S ME!” (Minerva Press Londyn, 1996 - w jęz. ang.), „Polonez siedlecki”(MOK Siedlce, 1997), „Osobne źdźbło” (CKiS Siedlce, 1999), „Każdy kamień” (Lexus Siedlce, 2002wersja polsko-angielska), „Kim będę?” (Siedlczanie Dzieciom, 2003 - wiersze dla dzieci), „Listy do Emily Dickinson” (Wydawnictwo Lubelskie, 2003), „Gwiazdka śniegu” (Lexus Siedlce, 2006-wiersze dla dzieci), „Listy do Emily II” (Lexus Siedlce, 2006), „Listy z Aleksandrii” ( Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Zbuczyn, 2008), „Poezje wybrane” (LSW, Warszawa, 2008). Publikacje w antologiach, m.in.: „Łódzka Wiosna Poetów” (IW PAX, 1989), „Wokół Staffa” (Skarżysko-Kamienna, 2000), „Galicja.5 lat przemyskiej wiosny poetyckiej” (Przemyśl, 2000), „Igliwia smak” (Biała Podlaska, 2001), „Wieczory” (KL „Ogród” CKiS Siedlce, 2002), „POETEKA” (Tirana, 2006 - Międzynarodowy Festiwal Poezji), „ŚLAD”(Słupsk, 2006), „W naszym Ogrodzie...” (KL „Ogród” CKiS Siedlce, 2007), „Niechby ta jedna nić...25 lat Nagrody Iłłakowiczówny” (Poznańska Galeria Nowa, 2007), „UREZI. Izbor iz svjetske poezije o ratu, represiji, ropstvu...od stare Grćke i Kine sve do naśih dana” (Zagrzeb, 2010), „Kenga e detit” (Tetovo, Macedonia, 2010), „Żiwimo na reczima” (Antologia współczesnej poezji polskiej „Żyjemy na słowach”, Nowy Sad, 2012). Otrzymał wiele nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach poetyckich, m.in.: w „Łódzkiej Wiośnie Poetów” (1988), „Człowiek-Dobro-Piękno” (1991), im. Jana Śpiewaka (1992), „Warszawskich Dniach Literatury” (1993), im. Józefa I. Kraszewskiego (1994), im. Leopolda Staffa (2000) oraz nagród literackich: Podlaską Nagrodę im. Ludomira Benedyktowicza w dziedzinie literatury (1991), Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny (1992), Nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce „Aleksandria” (1996), Nagrodę Siedleckiego Towarzystwa Naukowego „Złoty Jacek” (2005), Nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce „Wawrzyn Siedlecki” (2010). Eseje o twórczości Eugeniusza Kasjanowicza ukazały się m.in.: w „Przeglądzie Powszechnym” (1995 i 2004), „Tyglu Kultury” (1998), „Śladzie” (2007), „Nowych Książkach” (2007), „Żiwimo na reczima” (Nowy Sad, 2012). Jego wiersze zostały przetłumaczone na języki: angielski, włoski, grecki, albański, serbski, chorwacki, czarnogórski. Otrzymały pozytywne recenzje m.in.: Czesława Miłosza, ks. Jana Twardowskiego, Adriany Szymańskiej, Ernesta Brylla, Romana Śliwonika oraz znanych angielskich krytyków literackich: Ann Austin i Arthura Thorndyke’a. Brał udział w wielu prestiżowych spotkaniach i festiwalach literackich m.in.: w Łódzkiej Wiośnie Poetów, Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim, Warszawskich Dniach Literatury, Przemyskiej Wiośnie Poetyckiej, międzynarodowym Spotkaniu Poetów Wschodu i Zachodu. W roku 2006 uczestniczył w Międzynarodowym Spotkaniu Poetów „Poeteka” w starożytnym mieście Durres (Albania) obok poetek kandydujących do Literackiej Nagrody Nobla: Marii Luisy Spaziani (Włochy) i Olgi Siedakowej (Rosja), w 2010 r.: w Międzynarodowym Festiwalu Literackim (Nowy Sad, Serbia) i Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim (Tetovo, Macedonia), w 2012 r. ponownie w Festiwalu w Nowym Sadzie. Jego wiersze znajdują się w repertuarze wykonawców piosenki poetyckiej m.in: Elżbiety Sieradzińskiej (laureatki festiwali piosenki francuskiej), Tomasza Hapunowicza (m.in. II nagroda i nagroda dziennikarzy Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie), aktorów Teatru ES, Orkiestry Dni Naszych, Mileny Madziar, Romana Ziemlańskiego, Stanisława Klawe. Jest członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com