Hadžem Hajdarević – poeta, prozaik, eseista, krytyk, autor książek dla dzieci, urodził się w Bośni, w Kru­szevie koło Foczy w roku 1956. Ukończył Medresę Gazi Husrevbega oraz studia w zakresie literatury i języków południowosłowiańskich na Uniwersytecie w Sarajewie. Jest pracownikiem naukowym tamtejsze­go Instytutu Języka.
Opublikował kilkanaście zbiorów poezji, za kilka z nich otrzymał liczące się nagrody, a tomik Na sonetnim otocima (Na wyspach sonetów) uznano za najlep­szą książkę poetycką w Bośni (2005). Jego utwory były tłumaczone na język angielski, słoweński, niemiecki, polski i turecki. Pisze także wiersze dla dzieci i prozę (dwa tomy opowiadań, eseje i krytyka literacka), ale przede wszystkim był i pozostał poetą.
W Polsce wiersze Hajdarevicia ukazały się poprzednio w „Literaturze na Świecie” (nr 5-6/2003) i w niewielkiej antologii współczesnej literatury bośniackiej Kraj kilimem przykryty. Tom zatytułowany Selma stanowi wybór z całej jego twórczości. Polski czytelnik napotka tu osobny świat poetycki przedsta­wiciela Bośni, kraju przypominającego „trójdzielny” archipelag, i jednej z jego religii, islamu, otwartej na Śródziemnomorze i Europę. Bośnia Hajdarevicia to kraj leczący się z wojennych ran, zielonomodra ziemia lesistych gór i rzek, daleka, a jednak rodzinna, swojska.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com