Jovan Zivlak to jedna z najwyrazistszych postaci w wojwodińskim środowisku twórczym, poeta o dużej wrażliwości i dynamice intelektualnej, eseista, krytyk i wydawca, organizator życia literackiego, wieloletni prezes Stowarzyszenia Literatów Wojwodiny, założyciel i redaktor naczelny ważnego periodyku literackiego "Zlatna greda", inicjator i dyrektor głośnego w Europie, i nie tylko, Międzynarodowego Festiwalu Literackiego, wiążącego środowisko twórcze Wojwodiny i Serbii ze światem i świat z poezją serbską.

Jovan Zivlak to człowiek instytucja w wojwodińskim i serbskim życiu duchowym, a przy tym znakomity poeta, rzec można niepowtarzalny, w odbieraniu, rozumieniu i tworzeniu poezji korespondujący jakby z Krzysztofem Karaskiem, choć każdy z nich kształtował się w innym klimacie twórczym, w innej kulturze i z innym bagażem doświadczeń, z inną świadomością historyczną i społeczną. Ale łączy ich to, co w tych obu poezjach europejskie, co przyswoili sobie z tych samych może lektur, z tych samych nurtów i tych samych trendów, choć każdy z nich po swojemu. Więc nieprzypadkowo, jak myślę, odnalazł Zivlak Karaska w naszej poezji i nagrodził go w bieżącym roku główną nagrodą swojego Międzynarodowego Nowosadzkiego Festiwalu Literackiego - Novi Sad 2012.

Dorobek Jovan Zivlak ma pokaźny, zarówno poetycki, krytycznoliteracki, jak i eseistyczny, a także edytorski. I każdy z tych obszarów swojej działalności traktuje z równą pieczołowitością, równym zaangażowaniem i świadomością misji, co nie jest cechą dziś częstą, ale jakże cenną, tym bardziej cenną. Bo że jeszcze coś ambitnego zdarza się w kulturze, w literaturze, to dzięki takim właśnie ludziom jak on. 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com