Ukończyłem, zgodnie z tradycją rodzinną, chemię na Politechnice Warszawskiej. Po latach wiem, że było to błędem – winienem pisać. Późno - “w życia wędrówce, na połowie czasu” - “stąpając po Parnasie”, odnalazłem upragnione Muzy. Czy była to Euterpe, czy Kaliope? - Wybór nie rozstrzygnięty, a może jedna i druga.
Wielokrotne przemierzanie szlaków śródziemnomorskich, kolebki europejskiej cywilizacji, zaowocowało zarówno wierszami czerpiącymi natchnienie “stamtąd”, jak i zbiorem opowiadań pt. “Mistrz Haftowanego Listowia”.
Wyniknęło to niejako samorzutnie z moich “odwiecznych” zainteresowań – od dzieciństwa byłem rozmiłowany w historii i geografii, a podróże rozbudziły dodatkowo pasje przyrodnicze i ogrodnicze: hodowlę roślin śródziemnomorskich, róż i pnączy kwitnących.
Wydałem tomiki poetyckie: “Cudowna podróż”, “Powrót przez Mare Nostrum”, “Pejzaż wewnętrzny” oraz “Dalej niż jedna miłość”; zbiór reportarzy pt. ”Wędrówki śródziemnomorskie” oraz wspomniany już wcześniej tom opowiadań.
Niniejsza książka poetycka jest swoistym benefisem, zawierającym obok nowych wierszy najlepsze wiersze z poprzednich tomików oraz zbiór epigramów, wierszy okolicznościowych i utworów tłumaczonych na języki obce. “Powiersze” to jedna z krain Rzeczypospolitej jak Podlasie czy Polesie, tyle tylko że to “kraina wierszy”, na której “rubieżach” odnajdują się te najustronniejsze – stąd tytuł książki. Jest to także swoista “przestrzeń poetycka” o rozległych granicach obejmujących zarówno wiersze o tematyce religijnej, a nawet mistycznej, aż po “albacetyńskie sztylety” liryków miłosnych.
Krzysztof Rudziński

Developed in conjunction with Ext-Joom.com