Krzysztof Szurmak (ur. 1956) ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim w 1980 r. W czasie studiów był aktorem Warszawskiej Grupy Teatralnej. W 1981 roku związał się z „Tygodnikiem "Solidarność”. Od połowy lat osiemdziesiątych był ważną postacią środowiska literackiego skupionego wokół Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie. Publikował między innymi w takich pismach jak: „Magazyn literacki”, „Krzywe Koło Literatury“, „Więź“, „Twórczość“, „Polityka“. W 1991 roku ukazał się jego zeszyt poetycki, który zatytułował „Schisophrenia”. W tamtym czasie Krzysztof Szurmak był przez ludzi pióra i miłośników poezji uważany za jednego z najciekawszych poetów swojego pokolenia. Dalszą działalność publiczną uniemożliwiła poecie choroba. Obecnie pozostaje na rencie.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com