OK Selma

Oficyna Wydawnicza "Agawa"
Seria: Biblioteka Poetycka
ISBN 978-83-85571-68-1
Selma
Wybór i posłowie:
Danuta Cirlić-Straszyńska
Przekład:
Danuta Cirlić-Straszyńska i Leszek Engelking
Okładka barwna, foliowana
Format 125 x 195 mm. Str. 202
Cena detaliczna 25,00 zł

 O autorze

Sutjeska w moich kościach grzmi... Tak kiedyś, zgodnie z ówczesną poetyką, rzekę, która stała się symbolem partyzanckiej epopei, opiewał Vasko Popa. Sutjeska Hadžema Hajdarevicia nie grzmi jednak ani nie huczy, ale szumi wewnętrznym szumem, w którym nie ma efektów zewnętrznych ani hałasu, jest za to mnóstwo czystej liryki. Bystrzyce i wodospady rodzinnej rzeki poety wprowadzają nas w meandry wierszy, mówiących o pierwszych dziecięcych radościach, o wojnie i pokoju, o historii " złej nauczycielce, o miłości i zabawie, której czasem się nas pozbawia.Poeta rozmyśla o źródłach i ujściach wód, o pochodzeniu i trwaniu zła na świecie, znajdując jedyną ucieczkę w miłości, harmonii gór i nieba, w spokoju traw i zapachu spustoszonych ogrodów rodzinnych. Ta ściszona, wysublimowana językowo, a nade wszystko refleksyjna twórczość zapewnia Hajdareviciowi miejsce na szczytach poezji, która powstaje dzisiaj w językach południowosłowiańskich. Mile Stojić

Hadžem Hajdarević – poeta, prozaik, eseista, krytyk, autor książek dla dzieci, urodził się w Bośni, w Kru­szevie koło Foczy w roku 1956. Ukończył Medresę Gazi Husrevbega oraz studia w zakresie literatury i języków południowosłowiańskich na Uniwersytecie w Sarajewie. Jest pracownikiem naukowym tamtejsze­go Instytutu Języka.
Opublikował kilkanaście zbiorów poezji, za kilka z nich otrzymał liczące się nagrody, a tomik Na sonetnim otocima (Na wyspach sonetów) uznano za najlep­szą książkę poetycką w Bośni (2005). Jego utwory były tłumaczone na język angielski, słoweński, niemiecki, polski i turecki. Pisze także wiersze dla dzieci i prozę (dwa tomy opowiadań, eseje i krytyka literacka), ale przede wszystkim był i pozostał poetą.
W Polsce wiersze Hajdarevicia ukazały się poprzednio w „Literaturze na Świecie” (nr 5-6/2003) i w niewielkiej antologii współczesnej literatury bośniackiej Kraj kilimem przykryty. Tom zatytułowany Selma stanowi wybór z całej jego twórczości. Polski czytelnik napotka tu osobny świat poetycki przedsta­wiciela Bośni, kraju przypominającego „trójdzielny” archipelag, i jednej z jego religii, islamu, otwartej na Śródziemnomorze i Europę. Bośnia Hajdarevicia to kraj leczący się z wojennych ran, zielonomodra ziemia lesistych gór i rzek, daleka, a jednak rodzinna, swojska.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com