Dziennikarz, publicysta, felietonista, tłumacz i podróżnik. Urodził się
w 1955 roku w Rzeszowie. W 1980 ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, filia w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski). W latach 1983-85 studiował na City University of New York w Nowym Jorku. Debiutował w 1980 roku na łamach studenckiego pisma “Dwukropek”, którego był współredaktorem. Po powstaniu Solidarności współpracował z „Solidarnością Rzeszowską” i pismem „Z dołu”. Stan wojenny zastał go w Nowym Jorku, gdzie mieszka do dziś. Współpracował z zachodnioberlińskim „Poglądem” (1985-89), londyńskim „Orłem Białym” (1988-2001), był korespondentem krakowskiego „Czasu” (1990-97). Pisze do gazet i periodyków emigracyjnych, od 1982 r. do nowojorskiego„Nowego Dziennika” i do torontońskiego „Głosu Polskiego” od 1988 r. Publikuje także w prasie krajowej i amerykańskiej. Jest autorem scenariuszy oraz tekstów komentarzy do dwóch filmów dokumentalnych. Wydał dwa wybory felietonów " „Dżungla” (1999) i „Ameryka od podwórka (2008), oraz wybór reportaży „Na granicy” (2002).
Jego najnowszy tom felietonów daje zwięzły i rzeczowy obraz Ameryki takiej, jaką jest ona w naszych trudnych czasach, trudnych również dla niej. Dlatego szuka swojej nowej drogi. Jest na zakręcie nie tylko w sprawach gospodarczych, w potrzebie sprostania nowym wyzwaniom, ale także w politycznych, społecznych i obyczajowych, co wnosi w życie jej mieszkańców wiele niepewności i niepokoju.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com