Debiut Wojciecha Chmielewskiego zapowiada pisarza, który trzyma się ziemi: opisuje świat, jaki zna, i ludzi, których widział. Dbałość o szczegół, o prawdziwy obraz opisywanej rzeczywistości. Narrator, młody człowiek poszukujący dla siebie miejsca w życiu, jest wyjątkowo bystrym obserwatorem. Ale nigdy nie stara się oceniać ��" raczej usiłuje zrozumieć ludzi, jak w przejmujących Głosach lub brutalnym Białym bokserze. Lektura tych opowiadań pozwala myśleć optymistycznie o przyszłości polskiej prozy.

Kazimierz Orłoś

Wojciech Chmielewski, ur. 1969 w Warszawie, jest absolwentem historii i dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Opowiadania, eseje i recenzje publikował m.in. w Rzeczypospolitej, Borussii, W drodze, Odrze, Nowej Okolicy Poetów, Toposie i w Nowych Książkach.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com